กล่องFlash

Flie Flash + Cable

MX-Key เน้นทำโนเกีย เพิ่มติดปีกกล่องUFS

กล่อง Tornado ราคาพิเศษ

กล่องAdvance Turbo Flasher พร้อมคู่มือการใช้งาน

กล่องแฟลตเครื่องจีน Super Doctor3 พร้อมไฟล์ วิดีโอสาธิต


Alibaba Box
Astro Clip
Black Box
Blazer
CPF Dongle
Dreambox
E-box
Furious Gold Box
Furious Box V3
Griffin Box III
GTI
HWK
I-Mobile Box
Infinity Box Plus
J.A.F. box
JAFWM
JBOX
Martech BOX
Multi Box
MT Box
MSSv4
MX-KEY
NBOX
NS-Dongle
Power Flasher
Red Box
Setool3
SmartClip
Smart Unlocker Spiderman Box
Tornado
ThunderStorm
Twister-Flasher
Unibox
USB Smart
UST-PRO 2
Xperience Box
Z3X Samsung
z3x ทำไทยเครื่องจีน

 

 

 

USB Smart

Description
USB-Smart multiplatform dongle is a Ultimate device allowing fast movements in protection and updates. Based on IBM BlueZ Java Smart Card and own driver for smartcard reader.

Features
USB-Smart multiplatform dongle.

- Ultimate device allowing fast movements in protection and updates
- Based on IBM BlueZ Java Smart Card and own driver for smartcard reader
- Possibility to FULL update ALL contents of Smart Card very secure (3DES) over online update by client/server software
- Avoid any clone, and future updates can be provided secured and identified for each user
- Possibility to choose in future for small fees other models / updates available for USB-Smart multi-box platform
- Each user is identified at online update server and at support download based on secure challenge ask / response produced inside dongle by IBM Java Smart Card

Supported cell phones and
Features:

USB-Smart SEMC Tool v1.0

Work on following models:
New ARM SEMC phones:
D750i, F500i, K300i, K300c, K500i, K500c, K506c, K508i, K508c, K700i, K700c, K750i, K750c, S700i, S700c, S710a, V800, V802SE, W800i, W800c, Z500a, Z500i, Z500c, Z520i, Z520c, Z800i, Z800c, Z1010i, Z1010c

AVR SEMC/Ericsson phones:
A2218z, A2228z, A2618s, A2618sc, A2628s, A2628sc, A2638sc, A2668sc, P800, P802, P900, P907, P908, R520m, R520mc, T200, T202, T20e, T20ec, T20s, T20sc, T226, T226s, T230, T237, T238, T290i, T290c, T290a, T300, T302, T306, T310, T312, T316, T39m, T39mc, T610, T616, T618, T628, T62u, T630, T637, T65s, T65sc, T68i, T68ie, T68m, T68mc, Z600, Z608

Old ARM SEMC/Ericsson (OEM) phones:
A3618s, A3618sc,T100, T102, T105, T106, Z200, Z208, J200i, J200c

Feature:

- First software who READ any zone of flash (Main, File System, Eeprom, EROM) and save the file in REGULAR format who can be used later as input exactly like original files
- First software who accept UNSIGNED flash files as input for write to phone
- Multiple interfaces to connect to phone: Cruiser/Fighter 4 in 1 cable, DSS-20/25 SEMC sync station, T28 serial cable (only for new ARM SEMC phones), Terminator dongle, (JAF and Twister/UFS will be added in 1-2 weeks)
- Full repair flashes available in Support Area, allow EASY repair of ANY software damage of new SEMC phones
NOT need any testpoints on ANY CID, works on all models and Flash/OTP CID numbers (16, 29, 36)
- Automaticaly convert RED CID 36 phones to BROWN (to allow unlocking) and after opertaion is done, convert back to RED (user not need to manualy do this operations)
- Automaticaly recover damaged certificates, without any selection of files from user, based on OTP CID number.
Super fast write flash, 8 MBytes in less than 2 min. based on algorithm idea from GTI box (921kbps on DB2010 platform and 430kbps on DB2000 platform)
- Same super fast read flash speed
- Easy convert K750 to W800, D750 to K750, V800 to Z800, F500 to K500 (also back conversion is possible too).
- No need multiple operations to repair or convert phones, software was developed to allow very easy using Collected ideas and features (only the good ones) from more tools already available on market

USB-Smart LG3G Tool v1.0

Work on following models:
LG U8110, LG U8120, LG U8130, LG U8138, LG U8180, LG U8330, LG U8380

Feature:

- READ any zone of flash (DRIVEC, DRIVEMEDIA, File System, Phone) and save the file in REGULAR format who can be used later as input exactly like original files
- Accept UNSIGNED flash files as input for write to phone
- Fast write flash, 8 MBytes in less than 2 min at 921kbps
- Directly unlock LG U8110, LG U8120, LG U8130, LG U8138
- Unlock LG U8180, LG U8330 by flashing with NO NEED of any testpoints

USB-Smart Sharp 3G Tool v1.0

Work on following models:
Sharp V801SH, Sharp V802SH, Sharp V902SH

Feature:

- Unlock all versions 801/902
- Repair all versions 801/902
- Flash and change languages on all versions 801/902
- Read data from all versions 801/902
- Fast write flash, 8 MBytes in less than 2 min at 921kbps

USB-Smart Alcatel Tool v1.0

Work on following models:
30x, 50x, 310, 311, 511, 511, 512, 715, 525, 526, 331, 331, 331p, 332, 332a, 535, 735, 735i, 565, 55x, 756

Feature:

- Unlock all BE, BF, BG, BH, TH phones
- Read/Write language on all BE, BF, BG, BH, TH
- Read full flash on all supported models
- Checksums for all read/write operations
- Not use read/modify/write partial method for unlocking (like others softwares). All data to be written is stored in EXE file
- Repair wrong unlocked phones JUST by pressing unlock.
- Can use ANY cable on market now, USB or COM (including Vygis, S2GSM, Teleway, ...)
- Can use ANY USB-Serial adapter (including problematic Prolific PL-2xxx USB-Serial adapters)


ติดต่อสอบถาม

The package includes
- USB Smart Multiplatform dongle
- Cruiser 4 in 1 cables


Compatible with Microsoft?

Warranty
1 year

Free software support
Yes


[back to home]