กล่องFlash

Flie Flash + Cable

MX-Key เน้นทำโนเกีย เพิ่มติดปีกกล่องUFS

กล่อง Tornado ราคาพิเศษ

กล่องAdvance Turbo Flasher พร้อมคู่มือการใช้งาน

กล่องแฟลตเครื่องจีน Super Doctor3 พร้อมไฟล์ วิดีโอสาธิต


Alibaba Box
Astro Clip
Black Box
Blazer
CPF Dongle
Dreambox
E-box
Furious Gold Box
Furious Box V3
Griffin Box III
GTI
HWK
I-Mobile Box
Infinity Box Plus
J.A.F. box
JAFWM
JBOX
Martech BOX
Multi Box
MT Box
MSSv4
MX-KEY
NBOX
NS-Dongle
Power Flasher
Red Box
Setool3
SmartClip
Smart Unlocker Spiderman Box
Tornado
ThunderStorm
Twister-Flasher
Unibox
USB Smart
UST-PRO 2
Xperience Box
Z3X Samsung
z3x ทำไทยเครื่องจีน

 

 

 

Infinity Box Plus

Description
Infinity-box is the best box at this moment for service Panasonic phones. Using one button You can unlock or repair Your phone. Also You can rebuild IMEI, change language, software, set default settings or unlock all locks. Infinity-Box is using USB port, so You don't need to use external power.


 

Features
Infinity-box is the best box at this moment for service Panasonic phones. Using one button You can unlock or repair Your phone. Also You can rebuild IMEI, change language, software, set default settings or unlock all locks. Infinity-Box is using USB port, so You don't need to use external power.

Transmission is via USB, that is why You can work with maximum speed of virtual com port into 1 which are from Griffin, SarasUFS and Unibox. Featuring Optional Socket to place your HWK without opening the box so that you can plug and remove without any problem. (Note: This HWK is optional which are not include in the package u have to buy seperately) and you can now run all Griffin function without Power Adaptor, just need to use power from your computer.

Base Module:
Panasonic:
GD67, GD55, G50, G51E, G51M, G51U, G60, G70
A100, A101, A102, A200, A210, A500
X60, X66, X68, X77, X100, X200, X300, X400, X500, X70, X700, X701
SC3, VS2, VS3, SA6, MX6, VS6, VS7, SA7, MX7

Free addons:
Motorola: C113, C115, C116, C117, C118, C139, C155, C156, V170, V171, V172, V173, C257, C261, V177 (dead phones repair supported)
Bird/Fly: S288, S299, S688, S788, S1180C, S1120, V09, V10, S570
Fly: Z200, Z300, Z300a, Z400, Z500, X3, X7
Amstrad: S288
Nec: E101, N342i, N343i, N200, N208, N910, N916, N917, N919, E121
Philips: 568 (CT5688)
Siemens: ST55, ST60, CFX65, CL75, AP75
VK-Mobile: VG207, VK207i, VK300, VK310, VK320, VK330, VK500, VK518, VK520, VK530, VK550, VK560, VK570, VK580, VK800, VK900 (models for American market supported too)
BenQ: O2X1i, O2XLI, O2X1b, O2X3, O2X4, M300, M315, M350, S700
Alcatel: OT152, E15x/16x/25x
Hyundai: H350, MP510, MP718, MP738
TCL: Q510,Q515,718,738, T550, T939
Toshiba: TS10
Newgen: C610, C620, C710, C800, E1000, E1100, T1000, S410
Audiovox: GSM609, GPRS748
KN-Mobile: KN200, KN300, KN310, KN400, KN500
Airness: AIR99
Konka: C926
Thomson: TN320
DBTel: J6
Emblaze: Sting6
Vitel: O2X7
Virgin: Lobster485
Zonda: G1840, G1860, G1880

Infinity-Box key
Features:
(check available options for each model below)
. Fast SP-Unlock
. Fast (high-speed) flashing
. Write any part of flash separately (Main, Flex, Map, FFS, LanguagePack)
. Imei repair
. Remove/clear UserLock (PhoneCode)
. Reset to default/factory settings
. Repair dead phones
. Big flash files database for all World regions. List of flash files available for free download in support area.

Panasonic X100, A200, X500, G60:
. Flashing software auto-detect phone version and offer to skip flash part that is the same.
. "Safe Mode" option to prevent phone death with empty battery.
. Flash different region phones (f.e.: Asian to Euro, Euro to Asian).
. Decustomization (operator logos, wap settings etc.).
. Fast (less than 1 min) and real Imei repair. Old Imei not come back after future flashing.
. Flash reading.
. Repair G60, X500 erased boot-core w/o flash chip desoldering

Panasonic GD55, G50, G51E, G51M, G51U, G70, A100, A101, A102, X300, A210, SC3:
. Flashing software auto-detect LangPack structure and check existing/new LangPack compatibility (not supported for GD55 due to GD55 has no separate LangPack flash part).
. Reset phone user settings to default factory values (RF,BAT etc. calibration values not resetted).
. Flash different region phones (f.e.: Asian to Euro, Euro to Asian).
. Decustomization (operator logos, wap settings etc.).
. Fast and real Imei repair. Old Imei not come back after future flashing (A210, SC3 not supported yet).
. Flash reading
. SP-Unlock
. Lock to Network (SC3 not supported yet)
. A100,A101,A102,X300 "No network" problem repair after bad unlock/flashing with other software
. "Backup" option for critical operations
. Non-stop flashing mode
. Repair after empty-battery flashing
. Fast speed flashing
. Repair eeprom

Panasonic X60, X66, X68, X77, X200, X400, A500:
. Flash phones that can not Power-On after bad/terminated flashing.
. Reset phone user settings to default factory values (RF,BAT etc. calibration values not resetted).
. Flash different region phones (f.e.: Asian to Euro, Euro to Asian).
. Decustomization (operator logos, wap settings etc.).
. Repair "Restarting" problem, as well as other software problems.
. Flash reading.
. Hidden Language activation
. Repair after empty-battery flashing

Panasonic VS2, VS3, SA6, MX6, VS6, VS7, SA7, MX7:
. SP-Unlock
. Flashing
. Decustomization
. Flash phones that can not Power-On after bad/terminated flashing.
. Flash different region phones (f.e.: Asian to Euro, Euro to Asian).
. Flash reading
. Fast speed flashing
. Reset defaults during flashing
. Hidden Language activation

Panasonic X700, X701:
. SP-Unlock
. Imei repair

Panasonic X70:
. Unlock all software versions
. Clear phone memory
. Set user settings to factory defaults
. Clear Lock Code to: 0000

Motorola C113, C115, C116, C117, C118, C155, C156, V170, V171, V172, V173, C139, C257, C261, V177
. Read SP-Unlock codes (C257, C261, V177 not supported yet)
. Direct SP-Unlock (C257, C261, V177 not supported yet)
. Flashing any part (Main/LP/Flex) together or separately (not supported for C115/C116)
. Fast flashing speed support
. Upgrade/Downgrade firmware
. "Safe Mode" option to prevent death with empty battery (not supported for C115/C116)
. Phone type check to avoid wrong flashing
. Current/new firmware version check during flashing to save time
. Clear Phone Code
. Flash reading
. Repair dead C113, C115, C116, C117, C118, C139, C155, C156, V170, V171, V172, V173 erased boot-core without desolder flash chip

Bird S288, S688, S788, S299, Amstrad S288
. Flashing (fast speed supported)
. SP-Unlock
. Reset phone settings to default factory values (RF,BAT etc. calibration values not resetted).
. Repair software bugs (freez/restart etc.)
. Repair after empty-battery flashing

Bird S1180C, Bird V09, Bird V10
. Flashing
. Reset phone settings to default factory values (RF,BAT etc. calibration values not resetted).
. Repair software problems (freez/restart etc.)
. UserCode reset
. Flash reading

Siemens ST55, ST60
. Fast SP-Unlock (less than 1 min)
. Lock to Network
. Fast and real Imei repair (less than 1 min)
. Reset User-Settings to default (during flashing)
. Flashing
. Flash reading
. Repair after empty-battery flashing

Siemens CL75
. Fast SP-Unlock (less than 1 min)
. Reset User-Settings to default
. Flashing
. Flash reading
. Repair after empty-battery flashing
. Repair eeprom

Siemens CFX65
. Fast SP-Unlock (less than 1 min)
. Reset phone settings to default factory values (RF,BAT etc. calibration values not resetted)
. Flashing (fast speed supported)
. Decustomization
. Phone Code reset
. Flash reading
. Repair after empty-battery flashing
. "Smart write" option. In combination with high-speed option, flashing speed can be extremely high.

Nec E101, N342i, N343i
. Fast SP-Unlock (less than 1 min)
. Lock to Network (N343i not supported)
. Fast and real Imei repair (N343i not supported)
. Reset User-Settings to default
. Flashing
. Flash reading
. Fast speed support
. Non-stop flashing mode
. Repair after empty-battery flashing
. Repair eeprom

Philips-568
. Fast direct SP-Unlock
. Unlock code calculation by Imei
. Lock to Network
. Reset User-Settings to default (during flashing)
. Flashing
. Flash reading
. Non-stop flashing mode
. Repair after empty-battery flashing

VK-Mobile VG207, VK207i, VK300, VK310, VK320, VK330, VK500, VK518, VK520, VK530, VK550, VK560, VK570, VK580, VK800, VK900
. Fast SP-Unlock
. Imei repair
. Reset to defaults
. Flashing (VG207, VK300, VK310, VK320, VK330 not supported)
. Fast flashing speed support
. Upgrade/Downgrade firmware
. "Smart write" option. In combination with high-speed option, flashing speed can be extremely high.
. Flash Reading (VG207 not supported)

Alcatel E15x/16x/25x
. read unlock codes

BenQ O2X4
. read unlock codes

Alcatel OT152, Audiovox GSM609, BenQ O2X3, BenQ S700
. Fast SP-Unlock
. User Code reading
. Flashing (fast speed)
. Flash Reading

O2X1i, O2XLI, O2X1b, BenQ M300, BenQ M315, BenQ M350, Bird S570, Siemens AP75
. Fast SP-Unlock
. Flashing separately Firmware/LangPack/Flex
. Eeprom repair
. Flash reading

Hyundai H350
. Flashing
. Repair freez/restart problems
. Reset user settings to default values
. Reset LockCode to default value (0000)
. Fast speed support

Toshiba TS10
. SP-Unlock
. Flashing
. Reset user settings to default values
. Flash reading
. Fast speed support

Fly: Z200, Z300, Z300a, Z400, Z500, X3, X7
. SP-Unlock
. Flashing (full or any part of flash separately)
. Reset user settings to defaults
. Repair software faults/freez etc.
. Reset user code to defaults
. Flash reading
. Fast speed supported

Newgen: C610, C620, C710, C800, E1000, E1100, T1000, S410
. SP-Unlock
. Flashing (full or any part of flash separately)
. Reset user settings to defaults
. Repair software faults/freez etc.
. Reset user code to defaults
. Flash reading
. Fast speed supported

Airness: AIR99
. SP-Unlock
. Flashing (full or any part of flash separately)
. Reset user settings to defaults
. Repair software faults/freez etc.
. Reset user code to defaults
. Flash reading
. Fast speed supported

Nec N200, N208, N910, N916, N917, N919
. SP-Unlock
. Flashing (full or any part of flash separately)
. Reset user settings to defaults
. Repair software faults/freez etc.
. Reset user code to defaults
. Flash reading
. Fast speed supported

KN-Mobile: KN200, KN300, KN310, KN400, KN500
. SP-Unlock
. Flashing (full or any part of flash separately)
. Reset user settings to defaults
. Repair software faults/freez etc.
. Reset user code to defaults
. Flash reading
. Fast speed supported

Hyundai: MP510, MP718, MP738
. Flashing
. Repair software faults/freez etc.
. Flash reading
. Fast speed supported

TCL: Q510, Q515, 718, 738, T550, T939
. Unlock
. Flashing
. Flash reading
. Fast speed supported

Konka: C926
. SP-Unlock
. User code clear
. Flashing
. Flash reading
. Fast speed supported

Thomson: TN320
. SP-Unlock
. User code clear
. Flashing
. Flash reading
. Fast speed supported

DBTel J6, Emblaze Sting6
. SP-Unlock
. Flashing
. Flash reading

Vitel O2X7
. SP-Unlock
. Flashing
. Flash reading

Virgin Lobster485, Audiovox GPRS748
. SP-Unlock
. Flashing
. Flash reading

Zonda G1840, G1860, G1880
. SP-Unlock
. Flashing (full or any part of flash separately)
. Reset user settings to defaults
. Repair software faults/freez etc.
. Reset user code to defaults
. Flash reading
. Fast speed supported

ติดต่อสอบถาม


The package includes
1 x Infinity Box
14 x Cables
COM PAN X70
IP UB LG 7050
IP UB PAN G50
PAN VS series
UNI ALC OT 152
UNI BenQ M300
UNI BenQ O2X4
UNI Bird S288
UNI Bird S1180
UNI NEC N343
UNI PAN G60
UNI PAN X60
UNI PAN X700
UNI VK

Compatible with Microsoft?

Warranty
1 year

Free software support
Yes

 


[back to home]