กล่องFlash

Flie Flash + Cable

MX-Key เน้นทำโนเกีย เพิ่มติดปีกกล่องUFS

กล่อง Tornado ราคาพิเศษ

กล่องAdvance Turbo Flasher พร้อมคู่มือการใช้งาน

กล่องแฟลตเครื่องจีน Super Doctor3 พร้อมไฟล์ วิดีโอสาธิต


Alibaba Box
Astro Clip
Black Box
Blazer
CPF Dongle
Dreambox
E-box
Furious Gold Box
Furious Box V3
Griffin Box III
GTI
HWK
I-Mobile Box
Infinity Box Plus
J.A.F. box
JAFWM
JBOX
Martech BOX
Multi Box
MT Box
MSSv4
MX-KEY
NBOX
NS-Dongle
Power Flasher
Red Box
Setool3
SmartClip
Smart Unlocker Spiderman Box
Tornado
ThunderStorm
Twister-Flasher
Unibox
USB Smart
UST-PRO 2
Xperience Box
Z3X Samsung
z3x ทำไทยเครื่องจีน

 

 

 

NBOX

 

Description
The worlds first USB flasher. The only device which supports Nokia, Sony-Ericsson, Samasung, Motorola (Acer platform), Siemens.

What s new

- More files on server
- Added more flash files on support page

- New Release
Please note, it would be best to uninstall ALL previous versions of UFS software. This release contains a new set of USB drivers, you are advised to use these drivers for more stable use.


Features
Supported Models / Features

Nokia

DCT3: 2100, 3110, 3210, 3310, 3315, 3330, 3350, 3390, 3410, 3610, 5110, 5110i, 5130, 5190, 5210, 5510, 6080, 6110, 6130, 6138, 6150, 6190, 6210, 6250, 7110, 8210, 8250, 8290, 8850, 8855, 8890, 9110, 9110i
* DCT3
Features:

- read/write flash
- unlock SP simlocks
- rebuild / repair IMEI
- Save User Settings
- set UI Defaults
- reset User Code
- set LCD Contrast
- Convert FLS->Nokia
- Convert Nokia->FLS files
- write eeprom

DCT4: 1100, 3100, 3100b, 3108, 3200, 3200b, 3300, 3360, 3510, 3510i, 3530, 3590, 3595, 5100, 5140, 6108, 6610, 6610i, 6100, 6200, 6220, 6230, 6310, 6310i, 6500, 6510, 6590, 6600, 6650, 6800, 6820, 7200, 7210, 7250, 7250i, 7600, 7610, 7650, 8310, 8390, 8910, 8910i
DCT-4 WD2: 3600, 3650, 7650, 6600, N-Gage, N-GageQD

*
Features:

- Flash software (upgrade/downgrade)
- Unlock SP simlocks
- LOCK phone to any network
- Rebuild IMEI
- Flash Bluetooth
- Save User Settings
- Full UI Defaults
- UI Factory Defaults
- Full Factory Defaults
- Software Upgrade Defaults
- Reset User Lock (Security code)

DCT-L: 9290, 9210, 9210i (communicator)
* DCT-L
Features:

- flash software (upgrade/downgrade)
- unlock
- set FAID
- rebuild IMEI
- set UI Defaults

Samsung

Current and future support for : A2xx, A800, A100, A110, A188, A200, A300, A400, A500, C100, C108, E100, E105, E400, E700, E708, E710, E715, M100, N1xx, N200, N288, N300, N400, N500, N600, N611, N620, N625, N628, P100, P108, P400, P408, Q100, Q105, Q200, Q300, Q400, Q605, R201, R208, R210, R220, R225, S100, S108, S200, S208, S300, S300m, S308, S500, S508, T100, T108, T208, T400, T408, T410, T500, T508, V100, V200, V208, X100, X400, X430, X600

* Samsung
Features:

- Flash-Upgrade Software
- Remove all SIM-locks
- Reset phonelock
- Full Factory-Reset
- Read and write EEproms

SonyEricsson / Ericsson

R520, T39, T65, T68, T68i, T200, T202, T230, T208, T300, T306, T310, T312, T610, T616, T628, T630, P800, P802, P900, P908, Z600, V608, Z200, T100, A3618, R600, T600, T66

* SonyEricsson
Features:

- flash mcu part
- Unlock 3618 phonelock (where others cannot)
- flash modem part
- unlock user lock
- unlock SP lock
- repair IMEI
- restore security area
- write GDFS
- empty board flashing
- PDA FLASHING (full/part P800 & P900)

Motorola-Acer

T190, T190 ZEUS (v6.xx), T191, C200, C300

* Motorola ACER
Features:

- Upgrade Software versions
- Upload any language packs to any model
- Supports all known versions
- Supports Asia and Euro origin handsets
- Fix "Illegal software loaded"
- Fix "Tamper Alert"
- Remove all SIM-locks
- Reset phonelock to 1234
- Full Factory-Reset
- Re-Lock to network
- Activate diffrent language packs
- Activate additional menu items
- Activate different logos
- Repair IMEI : T190, T191, C300ติดต่อสอบถาม

The package includes
1 Ufs3-Tornado flasher box
1 USB to PC cable
1 7650 opening tool
Now with 38 cables

Nokia:
9210, 8910, 8850, 8310, 7200, 7600, 7610, 7650, 7210, 6800, 6600, 6820, 6310, 5100, 5140, 3210, 3650, 3510, 3310, 6100, 3300, 6650, 6600, Ngage, Ngaeqd, 1100 , SonyEricsson with tp, Mot T190/c200/c300, P2K x 2, Samsung cables x 3

Ufs3 Hardware
BLUE Aluminum/Plastic Casing(whichever you prefer)
Shock resistant
All cables high quality factory made
2 extra USB output port on box for other USB devices

FTP Support
Very Fast FTP Support Area Contains all Flash Files and Drivers
Each user with individual login/password

Future free updates and support.
Pure USB data transfer, not USB-Serial emulation.
Faster Flashing, more RELIABLE performance.
Multi-Box compatible (Tested 5 ufs3 at once on single PC).
No power needed, uses USB power.

Compatible with Microsoft?

Warranty
1 year

Free software support
Yes

 


 

 

[back to home]