กล่องFlash

Flie Flash + Cable

MX-Key เน้นทำโนเกีย เพิ่มติดปีกกล่องUFS

กล่อง Tornado ราคาพิเศษ

กล่องAdvance Turbo Flasher พร้อมคู่มือการใช้งาน

กล่องแฟลตเครื่องจีน Super Doctor3 พร้อมไฟล์ วิดีโอสาธิต


Alibaba Box
Astro Clip
Black Box
Blazer
CPF Dongle
Dreambox
E-box
Furious Gold Box
Furious Box V3
Griffin Box III
GTI
HWK
I-Mobile Box
Infinity Box Plus
J.A.F. box
JAFWM
JBOX
Martech BOX
Multi Box
MT Box
MSSv4
MX-KEY
NBOX
NS-Dongle
Power Flasher
Red Box
Setool3
SmartClip
Smart Unlocker Spiderman Box
Tornado
ThunderStorm
Twister-Flasher
Unibox
USB Smart
UST-PRO 2
Xperience Box
Z3X Samsung
z3x ทำไทยเครื่องจีน

 

 

 

Red Box

 

 

Description
RedboX II is Universal box that unlocks and repairs many models like: LG, Maxon, NEC, Philips, Samsung and Vitel.

What s new

TOTAL O2X7 M342 COMMANDER:
TOTAL O2X7 M342 COMMANDER V 1.0.exe Uploaded
Full_flash SP710 17.04.04-DE_Full.rar uploaded
EEprom SP710L 21.02.02-D_Eeprom.rar uploaded

- Direct unlock of Vitel O2X7
- Read Write at high Speed EEprom
- Read Write at high Speed Firmware
- Read Write at high Speed Full_Flash

Features
We proudly present you a list of supported models

- TOTAL ALCTEL 152 / TCL G06 COMMANDER :
Unlock all know and unknow version by Auto-find algo of Alcatel 152 /TCL G06
Full Flash for Totaly Repair dead Phone; Change language, High Speed flash : Write/Read UP to 921600 b/s

- TOTAL PANASONIC COMMANDER :
Unlock Panasonic phone Based : NEC342, NEC E101, PHILIPS 568, PANASONIC G50, G51, X300
Full Flash for Totaly Repair dead Phone, High Speed Read Write FLash

- TOTAL VITEL COMMANDER :
READ UNLOCK CODE BY IRDA : Vitel TSM100 / TSM100v, Vitel TSM30 / New TSM100, Telme 918/919i, TAB 4000

Unlock by IMEI calculation : TSM3, TSM4, TSM5, TSM5m, TSM6old

- TOTAL SwS LG3G COMMANDER:
UNLOCK ALL VERSION OF : 8110 8120 8130 8138 8180 8330 (all R version also)
FAST FLASHING up to 921600 Kb/s, WRITE FLASH / READ FLASH / REPAIR PHONE

Unlocking U8180, U8330 WITHOUT OPENING THE PHONE, also 8150 direct unlock

- TOTAL LG COMMANDER:
Unlock by cable : all version of all version of G/B1300, LG1200, G3100, G5200, G5210, G5220, G5300, 5300i, W5300, G5400, G5400i, G7100, G7050, LG4010 USA, C1200, C1100, USA 4050, USA 4011, G1500, L1150, L1100, L1200, C1400, LG 7120, C1300, G1600, U8120, U8110, 4020USA, L3100, C3300, C3200, C2200, T5100, L5100, A7150, F7250, F7250T, U8130, U8138, 7000, 7020, L1400i, L1400, C3310, B2100, B2050, F2100, F2200, F2400, C3320, C3300, L341, L342 ...

Unlock by imei calculation : G510W, G510, B1200, 1300, 7020.

Flashing module for : B1300, LG1200, G3100, G5200, G5210, G5220, G5300, 5300i, W5300, G5400, G5400i, G7100

Add FLASHER Platform for G7050, LG4010 USA,USA 4050, USA 4011, G1500, L1150, L1100, L1200, LG 7120, 4020USA, L3100, C3300, C3200, C2200, T5100, L5100, A7150, F7250, F7250T, F2100, C3310 With: Read/Write flash option

- TOTAL PHILIPS COMMANDER :
Unlock by cable : Genie, az@lis, Xenium, Ozeo, Ozeo w@p, Fisio 311, 316, 120, 121, 620, 625, 820, 825, 822, 826, 330, 530, 350, 535, 630, 636, 639, 650, 355, 755, 855, OH1 ( OT155 ALCATEL ), 162, OH2 ( alcatel OT355 ), 760, 655, 659, 9@9++, 859, Siemens SF65, OH1C ( OT156 ALCATEL )

Flashing module : Genie, az@lis, Xenium, Ozeo, Ozeo w@p, Fisio 311, 316, 120, 121, 620, 625, 820, 825, 822, 826, 330, 530, 350, 535, 630, 636, 639, 650, 355, 755, 855, OH1 ( OT155 ALCATEL ), 162, OH2 ( alcatel OT355 ), 760, 655, 659, 9@9++, 859, Siemens SF65, OH1C ( OT156 ALCATEL )

- TOTAL SHARP / BENQ / VKmobile COMMANDER :
Unlock, Flash, Reset by cable all BENQ 670, O2X2, 660, 660C, RIPCURL, M300, O2X1i, 680, 680C, O2XLi

Unlock, Reset by cable all Vkmobile vk207i and Reade code by cable all Vkmobile vk207i, 530, 570 and Direct Unlock for VG207 !!

Unlock by Serial Cable SHARP TM100, GX30, GX30i, TM150, & Unlock by USB Cable, SHARP GX15, GZ100, GX25

- TOTAL TRIUM COMMANDER :
Read Code on all version of Astral/ Galaxy/ Luna/ Laser/ Aria/ Aria WAP/ Cosmo/ Cosmo WAP/ Geo/ Geo WAP/ Geo GPRS/ Geo i-mode/ G310/ Mars/ Neptune/ XS/ FX/ Mondo/ Eclipse/ Sirius/ Aura/ Mystral/ Odissey/ T110/ Cupid/ M320 /M330/ M21i /M222i/ M341i/ M341/ M720/ M342i/ M342

Direct unlock on all version of Astral/ Galaxy/ Luna/ Laser/ Aria/ Aria WAP/ Cosmo/ Cosmo WAP/ Geo/ Geo WAP/ Geo GPRS/ Geo i-mode/ G310/ Mars/ Neptune/ XS/ FX/ Mondo/ Eclipse/ Sirius/ Aura/ Mystral/ Odissey/ T110/ Cupid/ M320 /M330/ M21i /M222i/ M341i /M720

- TOTAL NEC COMMANDER :
Unlock by cable all version of N341i, N331i, N525 USA, N21i, N22i, N31i, N223i, DB7000, N8000, WCDMA E808Y, WCDMA E808, WCDMA E606, N400, Direct unlock N400/N400i new version, N410, N701, N525, N515, N700, N820, N830, Direct unlock N830new, ADD AUTOFIND CODE !!! UNLOCK ALL 2G NEC platform !!!!

Flashing mobule : FULL REPAIR N22i, N223 eeprom / flash, 21i "please wait" repair solution

- TOTAL SERVER UNLIMITED ACCESS :
- SonyEricsson Server Access :
T28, T20, T29, R310, R320, R380, A2618, A2628, T39, T65, T68m, T68i, R520, Z200, T610, T630, Z600, T200, T230, T300, T310, P800, P900, P910, T610 RSA, T630 RSA, Z600 RSA, P910 RSA, F500, F500i, K500, K500i, K700, K700i, Z1010, S700, V800

- Nokia Server Access :
DCT-4 : 1100, 3100, 3100b, 3108, 3200, 3200b, 3300, 3360, 3510, 3510i, 3530, 3590, 3595, 5100, 6108, 6610, 6100, 6200, 6220, 6230, 6310, 6310i, 6500, 6510, 6590, 6600, 6650, 6800, 6820, 7200, 7210, 7250, 7250i, 7600, 7650, 8310, 8390, 8910, 8910i
DCT-4 WD2: 3600, 3650, 7650, 6600, N-Gage

Asic 2, 5, 6, 7

- TOTAL MAXON PCB3 COMMANDER :
Direct unlock for All 792x maxon , add support for O2X1, 7970 by direct unlock in 2 secondes

FAST FLASHING up to 921600Kps , READ / WRITE FLASH, Cloning phone

- TOTAL TOSHIBA COMMANDER :
Unlock by Cable all Ts21i & Ts222 in 2 secondes without TEST point, Also Read CODE !!

FAST FLASHING up to 921600 , READ / WRITE FLASH without test point !

- TOTAL MAXON COMMANDER :
Unlock by cable : SEWON SG1000, Focus D80, Epsilon EP343, Epsilon EP363, Europa GD720 Unlock + Phone code.

Unlock by IMEI calculation : MX-3204, MX-3205F, MX-6804, MX-6805, MX-6810, MX-6811, MX-6814, MX-6815, MX-6869, MX-6879, MX-6877, MX-6899.

Flashing mobule : SEWON SG1000 , intel and toshiba flash.

- TOTAL SAMSUNG COMMANDER :
Unlock by cable : SGH-xxx, 2100, 2400, 2488, A1xx, A2xx, A3xx, A4xx, A500, A800, Nxxx, Rxxx, T1xx, T20x, T30x, T4xx, T5xx, T7xx, S10x, S20x, S30x, S300M, V10x, V20x, Q1xx, Q2xx, Q3xx, M1xx, P400, P408, C100, S500, E700, E715ติดต่อสอบถาม

The package includes
- Red Box II
- Cables for the appropriate phones


Compatible with Microsoft?

Warranty
1 year

Free software support
Yes

 

 

 

 


 

 

[back to home]