กล่องFlash

Flie Flash + Cable

MX-Key เน้นทำโนเกีย เพิ่มติดปีกกล่องUFS

กล่อง Tornado ราคาพิเศษ

กล่องAdvance Turbo Flasher พร้อมคู่มือการใช้งาน

กล่องแฟลตเครื่องจีน Super Doctor3 พร้อมไฟล์ วิดีโอสาธิต


Alibaba Box
Astro Clip
Black Box
Blazer
CPF Dongle
Dreambox
E-box
Furious Gold Box
Furious Box V3
Griffin Box III
GTI
HWK
I-Mobile Box
Infinity Box Plus
J.A.F. box
JAFWM
JBOX
Martech BOX
Multi Box
MT Box
MSSv4
MX-KEY
NBOX
NS-Dongle
Power Flasher
Red Box
Setool3
SmartClip
Smart Unlocker Spiderman Box
Tornado
ThunderStorm
Twister-Flasher
Unibox
USB Smart
UST-PRO 2
Xperience Box
Z3X Samsung
z3x ทำไทยเครื่องจีน

 

 

 

Twister-Flasher

Description
Twister flasher (UFS2/3) with Siemens FREIA activation. It's complete kit for servicing such phones series as Nokia DCT3, Nokia DCT4, WDT2/EPOC, TIKU BT2, DCT-L, Samsung, SonyEricsson or Motorola Acer.

What s new
New update for SE (ATrz module) and Samsung it's available.

In new version ATRz added support for J210. In Samsung software added support for Trident X140, NAND Erase (E530,E720,E728) to fix "Blinking LCD" and Read Flash - custom address range support. In OM6359 series X620 added.Features
Twister flasher (UFS2/3) with Siemens FREIA activation. It's complete kit for servicing such phones series as Nokia DCT3, Nokia DCT4, WDT2/EPOC, TIKU BT2, DCT-L, Samsung, SonyEricsson or Motorola Acer.

It allows to repair all bugs in SW of Nokia, Samsung, Motorola or SonyEricsson, Siemens such as Bluetooth error, No service, Contact Provider, Illegal software loaded, TA. Of course it can be also used for remove simloc, security code, phone code, change software or language, upload Java applications.

Have a look at the powerfull and professional made hardware, which is not more bigger than a nokia 6600 and which is much more than a flasher for mobiles phones.

The incorporated USB hub enables you to connect up to 5 boxes with each other or to use simultanely other USB devices like memory sticks, dongles, digital cameras or even other flash cables. Even you are using all your usb ports by connecting many Twister boxes, you will always have one or more USB ports free.

If You need to flash or repair up to 5 phones at once buy more Twister Box'es and operate many phones in one time!

Supported Models:
NOKIA:

DCT3: 2100, 3110, 3210, 3310, 3315, 3330, 3350, 3390, 3410, 3610, 5110, 5110i, 5130, 5190, 5210, 5510, 6080, 6110, 6130, 6138, 6150, 6190, 6210, 6250, 7110, 8210, 8250, 8290, 8850, 8855, 8890.

*
Features:

- read/write flash
- unlock SP simlocks
- rebuild / repair IMEI
- Save User Settings
- set UI Defaults
- reset User Code
- set LCD Contrast
- Convert FLS->Nokia
- Convert Nokia->FLS files
- write virgin eeprom FLS

DCT4: 1100, 3100, 3100b, 3108, 3200, 3200b, 3300, 3360, 3510, 3510i, 3530, 3590, 3595, 5100, 6108, 6610, 6100, 6200, 6220, 6230, 6310, 6310i, 6500, 6510, 6590, 6600, 6650, 6800, 6820, 7200, 7210, 7250, 7250i, 7600, 7650, 8310, 8390, 8910, 8910i

DCT-4 WD2: 3600, 3650, 7650, 6600, N-Gage

*
Features:

- Flash software (upgrade/downgrade)
- Unlock SP simlocks
- LOCK phone TO any network
- Rebuild IMEI
- Flash Bluetooth
- Save User Settings
- Full UI Defaults
- UI Factory Defaults
- Full Factory Defaults
- Software Upgrade Defaults
- Reset User Lock (Security code)

PCMCIA: Cardphone 2.0, RPE-1, RPM-1, RPM-3, D211

*
Features:

- flash software (upgrade/downgrade)
- unlock
- rebuild IMEI
- set UI Defaults

DCT-L: 9290, 9210, 9210i (communicator)

*
Features:

- flash software (upgrade/downgrade)
- unlock
- set FAID
- rebuild IMEI
- set UI Defaults

SonyEricsson/Ericsson:
R520, T39, T65, T68, T68i, T200, T202, T230, T208, T300, T306, T310, T312, T610, T616, T628, T630, P800, P802, P900, P908, Z600, V608, Z200, T100, A3618, R600, T600, T66

*
Features:

- flash mcu part
- Unlock 3618 phonelock (where others cannot)
- flash modem part
- unlock user lock
- unlock SP lock
- repair IMEI
- restore security area
- write GDFS
- empty board flashing
- PDA FLASHING (full/part P800 & P900)

Motorola (Acer platform):
T190, T190 ZEUS (v6.xx), T191, C200, C201, C300

* Motorola ACER
Features:

- Upgrade Software versions
- Upload any language packs to any model
- Supports all known versions
- Supports Asia and Euro origin handsets
- Fix "Illegal software loaded"
- Fix "Tamper Alert"
- Remove all SIM-locks
- Reset phonelock to 1234
- Full Factory-Reset
- Re-Lock to network
- Activate diffrent language packs
- Activate additional menu items
- Activate different logos
- Repair IMEI : T190, T191, C300

Samsung:
Current and future support for : A2xx, A800, A100, A110, A188, A200, A300, A400, A500, C100, C108, E100, E105, E400, E700, E708, E710, E715, M100, N1xx, N200, N288, N300, N400, N500, N600, N611, N620, N625, N628, P100, P108, P400, P408, Q100, Q105, Q200, Q300, Q400, Q605, R201, R208, R210, R220, R225, S100, S108, S200, S208, S300, S300m, S308, S500, S508, T100, T108, T208, T400, T408, T410, T500, T508, V100, V200, V208, X100, X400, X430, X600

*
Features:

- Flash-Upgrade Software
- Remove all SIM-locks
- Reset phonelock
- Full Factory-Reset
- Read and write EEproms

About Twister Software Suite:

* Future free updates and support
* USB data transfer, not USB-Serial emulation.
(Ensures best compatibility with all PCs and Windows versions.
* Faster Flashing, more RELIABLE performance
* Multi-Box compatible: Run 5 Twisters at once
* No power needed, uses USB power!

ติดต่อสอบถาม

The package includes
- 1 pc. Twister flasher
- 1 pc. CFA-6 (pcmcia flashing adapter)
- 1 pc. USB to PC cable
- 1 pc. 7650 opening tool

Now with 32 cables !
9210, 8910, 8850, 8310, 7600, 7650, 7200, 6230, 7210, 6800, 6820, 6210, 6310, 5100, 3210, 3650, 3510, 3310, DKU2, 6100, 3300, 6650, 6600, Ngage, 1100 , SonyEricsson, Mot T190/c200/c300, P2K x 2, Samsung cables x 2, Siemens C35, Siemens C55, and more!

Twister Hardware:

Aluminum Casing, shock resistant and well grounded
All cables high quality factory made
Standard USB link cable from PC to box
USB output port on box for other USB devices


Compatible with Microsoft?

Warranty
1 year

Free software support
Yes


[back to home]