กล่องFlash

Flie Flash + Cable

MX-Key เน้นทำโนเกีย เพิ่มติดปีกกล่องUFS

กล่อง Tornado ราคาพิเศษ

กล่องAdvance Turbo Flasher พร้อมคู่มือการใช้งาน

กล่องแฟลตเครื่องจีน Super Doctor3 พร้อมไฟล์ วิดีโอสาธิต


Alibaba Box
Astro Clip
Black Box
Blazer
CPF Dongle
Dreambox
E-box
Furious Gold Box
Furious Box V3
Griffin Box III
GTI
HWK
I-Mobile Box
Infinity Box Plus
J.A.F. box
JAFWM
JBOX
Martech BOX
Multi Box
MT Box
MSSv4
MX-KEY
NBOX
NS-Dongle
Power Flasher
Red Box
Setool3
SmartClip
Smart Unlocker Spiderman Box
Tornado
ThunderStorm
Twister-Flasher
Unibox
USB Smart
UST-PRO 2
Xperience Box
Z3X Samsung
z3x ทำไทยเครื่องจีน

 

 

Alibaba Box

Description
Alibaba box is a powerful and flexible repair instrument for unlocking, flashing, update phone, change language, rebuild IMEI, and read flash file from phone. It supports more than 200 kinds of different mobile models, including GSM, CDMA, TDMA.

What s new

- Alibababox add support samsung T809 unlock

- Alibababox soft v1.061 releaced, Add new version soft, Support more new phones, please download

 

• Support Samsung 14w
Add E568, S410i, X150, X200, X208, E108, E330N,E335, X495, X497,X628, D500E, D600E, D608, E340E, E348, E350E, E358, M46
• Support Lg1.0c
• Support Nokia 1.4e


Features

Alibaba box is a powerful and flexible repair instrument for unlocking, flashing, update phone, change language, rebuild IMEI, and read flash file from phone. It supports more than 200 kinds of different mobile models, including GSM, CDMA, TDMA. The powerful box has a transfer adaptor that support to use other cables you have before and let these cables suitable to alibaba box.

The box including more than 85 pcs cables, can do nearly all main models in the world.

Customers also can add new cables from our stock to suit for some different country models.Features:

- Read/write flash/Full flash.
- Change Lanaguge Pack
- Unlock SP simlocks
- LOCK phone to network
- Rebuild IMEI
- Flash / Repair Bluetooth
- Factory Defaults

Power supply:
USB

Communication port:
USB, LPT, SERIALS

Case and Cable:
Aluminum Casing, shock resistant and
well grounded

All cables high quality factory made.
Standard USB link cable from PC to box.


Alibaba box Software Suite:

Use Win 98SE, ME, 2000, XP
Future free updates and support
USB data transfer, not USB-Serial emulation.
Ensures best compatibility with all PCs and Windows versions.
Faster Flashing, more RELIABLE performance
No power needed, uses USB power!


Ablibaba box Hardware:

Aluminum Casing, shock resistant and well grounded
All cables high quality factory made
Standard USB link cable from PC to box
USB output port on box for other USB devices

Supported Phones::

Nokia

BB5:
6630, 6680, 6681, 6682, N70

BB5
Features:

- Read/write flash/Full flash
- Change Lanaguge Pack

DCT3:
2100, 3210, 3310, 3315, 3330, 3350, 3390, 3410, 5110, 5110i, 5130, 5138, 5190, 5210, 5510, 6090, 6110, 6130, 6138, 6150, 6190, 6210, 6250, 7110, 8210, 8250, 8290, 8810, 8850, 8855, 8890, 9110

DCT3
Features:

- Read/write flash/Full flash
- Change Lanaguge Pack
- Unlock SP simlocks
- Rebuild / repair IMEI
- Save User Settings
- Set UI Defaults
- Reset User Code
- Set LCD Contrast
- Convert FLS->Nokia
- Convert Nokia->FLS files
- Convert 3310-3315 / 3315-3310 (NHM-5)
- Enable/Disable Vibrator function for 3210 (NSE 8/9)
- Read/Write Eeprom (PMM)
- Change Startup logo/Wakeup logo (WUG)

DCT4:
DTE-1_D211,1100, 1100a, 1100b, 1220, 1260, 1261, 2112, 2260, 2261, 2270, 2275, 2280, 2285, 2300, 2300a, 2600, 2600cn, 2650, 2651, 3100, 3100b, 3105, 3108, 3120, 3125, 3200, 3200b, 3205, 3220, 3220b, 3300, 3300b, 3320, 3360, 3510, 3510i/3530, 3520, 3560, 3585, 3585i, 3586i, 3570i, 3590, 3595, 3650, 3660, 5100, 5100a, 5140, 6011i, 6012, 6015, 6016, 6019, 6020, 6020b, 6100, 6108, 6170, 6200, 6220, 6225, 6230, 6230b, 6255, 6256, 6310, 6310i, 6340, 6340i, 6360, 6370, 6385, 6500, 6510, 6560, 6585, 6590, 6600, 6610, 6610i, 6620, 6650, 6670, 6800, 6800a, 6810, 6820, 7200, 7210, 7250, 7250i, 7260, 7270, 7280, 7600, 7610, 7650, 7710, 8270, 8280, 8310, 8390, 8910, 8910i, 9300, 9500

DCT-4 WD2:
N-Gage, N-Gage QD, N-Gage QDa, 3230, 3600, 3620, 3650, 3660, 6260, 6600, 6670, 6670b, 7610, 7610b, 7650


Features:

- Flash software (upgrade/downgrade)
- Change Language Pack
- Unlock SP simlocks
- LOCK phone to any network
- Rebuild IMEI
- Flash/Repair Bluetooth
- Save User Settings
- UI Factory Defaults
- Full UI Defaults
- UI Factory Defaults
- Full Factory Defaults
- Format User Area (WD2 phones only)
- Format User Drive for some models only
- Read/Write PM
- Read/Write UEM
- Read/Write Product Profile (PP)
- Software Upgrade Defaults
- Reset User Lock (Security code)
- Repair Contact Retailer/Startup Failed ( If software problem for WD2 Models only)
- Repair Contact Service (If software problem for DCT-4 models)

Support DCT4 IMEI repair without change UEM or open phone, repair ??????????
Now support these models:

NEM-1 3300b, NHL-4 7250, NHL-6 6800, NHM-4 8910, NHM-7 8310, MHM-8 3510, NPE-4 6310, NPL-2 6100, NPL-5 5140, NPM-6 5100, NPM-9 6510, RH-4 6108, RH-9 3510I, RH-19 3100/3120, RH-50 3100B, RM-37 3220

DCT-L: 9290, 9210, 9210i (communicator)

DCT-L
Features:

- flash software (upgrade/downgrade)
- Change Language Pack
- unlock
- set FAID
- Rebuild IMEI
- set UI Defaults


Motorola

P2K
V300 v303 v400 v500 v505 v525 v600
V180 v181 v188 v220 v226 c380 c385 c650
V550, V551, V547, V535, V600i, V620
V3
V80 E398
C155 c156 v171


Features:

Upgrade Software versions,
Upload any language packs to any model,
Reset phonelock to 1234,
Full Factory-Reset,
Re-Lock to network,

ACER
T190, T190 ZEUS (v6.xx), T191, C200, C201, C300


Features:

Upgrade Software versions,
Upload any language packs to any model,
Supports all known versions,
Supports Asia and Euro origin handsets,
Fix "Illegal software loaded",
Fix "Tamper Alert",
Remove all SIM-locks,
Reset phonelock to 1234,
Full Factory-Reset,
Re-Lock to network,
Activate diffrent language packs,
Activate additional menu items,
Activate different logos ,
Repair IMEI : T190, T191, C300


Samsung

ONE-C Platform:
A2xx, A800, N1xx, N200, N288, N300, N400, N500, N600, N611, N620, N625, N628, R200, R201, R208, R210, R220, R225, T100, T108, T400, T408, T410, T500, T508

Trident Platform:
C200, D100, D410, D418, E105, E108, E300, E310, E318, E400, E530, E600, E608, E710, E715, E718, E810, E818, P100, P108, P400, P408, P730, P738, Q100, Q105, Q200, Q300, Q400, Q605, S100, S105, S108, S200, S208, S300, S300m, S308, V100, V200, V205, V208, X105, X120, X400, X426, X430, X438, X450, X458, X610, X710

M46 Platform:
A100, A110, A188, A300, A400, M100, T208

OM6357 Platform:
E100, E330, E338, E630, E638, E700, E708, E800, E808, E820, S500, S508, X100, X108, X460, X468, X600, X608, D500

SkyWorks Platform:
C100, C108, C110, P510, P518


Features:

- Flash-Upgrade Software
- Remove simlocks/SPlocks
- Rebuild Imei
- Reset phonelock
- Reset Full Factory
- Reset MMI
- Read and write EEproms
- Read and write Flash


Alcatel

Alcatel BE4-BE5 -
- Software for flashing/unlocking/ repairing
- Unlock all Alcatel BE4 and BE5 versions.
- Make manual or autobackup for unlocking(SP and TECH.ZONE are saved).
- Read/Write first 64 kb, 2 Mb or 4 mb of flash.
- Read/Write anyone 64 Kb segment of flash ("CUSTOM MODE").
- Read/Write language packs.
- Change languages: complex to latin,or from latin to complex by cloning.
- Repair BE4 and BE5 after bad unlocking: (BE4 can be repaired even if tech zone is lost,for BE5 tech.zone must be good).
- Repair "SOS call only","Charging impossible" and other software faults by cloning.
- Change IMEI: (All BE4,BE5 versions are supported).
- Change IMEI fast: (BE4: 136C,150K,138K,139K and BE5: 123,124(CF598320) versions are supported).
- Make manual or autobackup for fast IMEI changing.
- Ugrade/Downgrade firmwares (All BE4 and BE5 versions supported, flashes,readed from any phone can be used as clone flashes).
- Change flash loader type

Alcatel BFx-BG3-BH4 - Software for flashing/unlocking/repairing


Features:

- Make manual or autobackup for unlocking(SP and tech.zone are saved).
- Read/Write full flash: BF3-2 Mb; BF4,BG3-4 Mb; BF5-6 Mb; BH4(OT535)-8 Mb; BH4(OT735)-10 Mb.
- Read/Write full flashes with different structures: INTEL/AMD(OT735) at once
- Read/Write anyone 64 Kb segment of flash ("CUSTOM MODE").
- Read/Write tech.zone.
- Read/Write language packs(All phone types supported).
- Read IMEI (All phone types supported).
- Change languages: complex to latin,or from latin to complex by cloning.
- Repair phones after bad unlocking(tech.zone must be good) by cloning (All phone types supported).
- Repair "SOS call only","Charging impossible" and other software failures by cloning(All phone types supported).
- Change IMEI by cloning (BF3-BF4 phones are supported).
- Change IMEI fast (BG3,BF5,BH4 phone types are supported).
- Make manual or autobackup for fast IMEI changing.
- Ugrade/Downgrade firmwares (All phone types supported).
- Change display type settings (All phone types supported).
- Correct tech.zone CRC-repair "Charging impossible" fast (All phone types supported).
- Support for all known flash types (including new Thomson and Micron).

Alcatel OT320, LG1200/1300 - Software for flashing/unlocking/repairing


Features:

- Unlock :
XG1: All VERSIONS
LG1200: ALL VERSIONS
LG1300: ALL VERSIONS

- Make manual or autobackup for unlocking(SP and tech.zone are saved).
- Read/Write full flash.
- Read/Write phone's firmware and eeprom.
- Read/Write anyone 64 Kb segment of flash ("CUSTOM MODE").
- Change language by changing firmware.
- Unlock not supported yet versions by writing unlocked firmware.
- Repair EEP - restore lost melodies,logos,animations(locks zone in EEP must be not corrupted for this)
- Change IMEI on LG phones
- Support for Thomson and Intel flash types
- Fast flashing on high speeds (up to 400Kb/s, throught USB2COM cable or SHSMOD drivers must be installed and PC I/O chipset must be supported by them for this)

Alcatel OT531 - Software for flashing/unlocking Alcatel 531


Features:

- Unlock all Alcatel OT531 This takes some seconds!!!
- Change languages by writing internal flashes (flashes have corrected Russian fonts):
- Write locked flash(for security against unlocked flash reading from phone).
- Flash phone fast at 230400 or 460800 baudrates(throught USB2COM cable or SHSMOD drivers must be installed and PC I/O chipset must be supported by them for this).
- Support for all known flash types(including new Thomson 8 Mb flash).

Alcatel TH3 - TH4 flasher-unlocker
Flashing - Unlocking supported
Alcatel OT835 flasher


Features:

Software works with reg file from Alcatel BF-BG-BH software.
At this moment it is only flasher


Mitsubishi

M320, M330, M21i, M222i, MT-040-140-240-340-342, MT-050, MT-250, MT-060-160-260, MT-360, MT-450, MT-544-545, MT-660, OT531-MT560, T110, etc. which are on the same platform


Features:

- Unlock Mitsubishi (M320, M330, M21i, M222i etc) versions by writing patched(unlocked) part of internal flashes(EASY LOCK METHODE). This takes some seconds!!!
- Change languages by writing internal flashes (flashes have corrected Russian fonts):
- Write locked flash(for security against unlocked flash reading from phone).
- Flash phone fast at 230400 or 460800 baudrates(throught USB2COM cable or SHSMOD drivers must be installed and PC I/O chipset must be supported by them for this).
- Support for all known flash types(including new Thomson 8 Mb flash).


Siemens

A50, 1168, C55, 2118, C56, CT56, A52, A55, A55A, A57, A56, A56i, S55, S56, S57C, SL55, SL55C, SL56, M55, M55C, M56, A60, C60, MC60, SX1, CF62, S46, M56, C61, CFX65

A35,A36,C35,M35,S35,A40,C45,ME45,S45,SL42,SL45,M50,MT50, C65,CX65,M65,S65,SL65 (Infineon S-GOLD Platform) and their derivates as

C6V,C6C,CXV65 and etc.

CFX-65


Features:

- Upgrade Firmware
- Read/Write Flash/Full flash
- Read/Write Eeprom
- Fix "Phone Disable"
- Remove Simlock (Some phone need to cut Test point)
- Reset non-volatile memory (fix some sw problems and bugs)
- Lock the phone to any provider
- Change language Pack (support Chinese versions too)
- Flexing (Activate) different extras
- Change IMEI


SonyEricsson

ATRZ Platform:
A3618, T100, T105, T106, R600, Z200, T66, T600, T602

RTP Platform:
R520, T39, T65, T68, T68i, T200, T202, T226, T230, T238, T300, T302, T306, T310, T312, T316, T610, T616, T618, T628, T630 ,P800, P802, P900, P908, P910, Z600, Z608

F-series: F500c, F500i
K-series: K300, K500, K600, K700, K750, K700c, K700i, K500i, K506c,K508
D-series : D750
S-series: S700, S700a, S700c, S700i, S710a, S710c, S710i
V-series: V600.V800
Z-series: Z1010a, Z1010c, Z1010i,Z1010, Z1020, Z500a, Z500i, Z500, Z800i
Empty board CID16, 29, 36, 37


Features:

- Flash mcu part
- Unlock 3618 phonelock (where others cannot)
- Flash modem part
- Unlock user lock
- Unlock SP lock
- Repair IMEI
- Restore security area
- Write GDFS
- Empty board flashing
- PDA FLASHING (full/part P800 & P900)


Panasonic

GD67, 68, 87, 88, G50, G55, G60, X60, X66, A100, X300, X70
GD67, 68, 87, 88, G50, G55, G60
A100, A101, A102


Features:

Read flash file
Upgrade Software,
change IMEI,
Remove all SIM-locks,
Reset phonelock,
Full Factory-Reset,
Read and write EEproms
X70 Flash


LG

- B1200, B1300, B2100, B2000 B2050,
- C1100, C1200, C1300, C1400, C2100, C2200, C3100, C3300, C3310, C3320, C3400
- F2100, F2300, F2400, F7250
- G1500, G1600, G3100, G4010, G4011, G4020, G4050, G510, G5200, G5300, G5400, G5500, G5600, G7000,G7020, G7030, G7050, G7070, G7100, G7120
- L1100, L3100, L341i, L342i, L5100
- T5100
- W3000, W3100, W5200, W5220, W5300, W5400
- U8180, U8330, F2400, U8110, U8120, U8130 , U8138


Features:

- autosearch algorythm - new version unlocking without software update
- fast full flash of firmware, eeprom and calibration data
- fast unlock in 1 - 5 seconds. For OT320 unlock time about 15 seconds.
- EEPROM repairing for Alcatel OT320,LG-B1200 and LG-B1300
- recovering lost ringtones,melodies, logos and resetting phone code
- change IMEI for LG-B1200 and LG-B1300
- phones software repairing for other supported LG phones
- fast IMEI changing for other supported LG phones
- phone resetting
- possibility to work with original LG flash files
- software has implemented original LG flash files convertor to bin files.
- possibility to work with original LG phones cables, which are included to the phone pack
- possibility to repair "Sevice not available" after uploading russian language flash to G7100,C1100 or C1400
- unlocking and flash LG-U81x0 83x0 phones


Philips

330, 331, 350, 355, 530, 535, 636, 639, 755, 759, 855, 859, 650


Features:

Remove all SIM-locks,
Reset phonelock,
Full Factory-Reset,
Read and write EEproms


Sharp

GX10, GX15, GX20, GX30, 801, 802sh, 902sh


Features:

Upgrade Software versions,
Upload any language packs to any model,
Remove all SIM-locks,
Reset phonelock,
Full Factory-Reset


Other Software

BENQ

Phones supported :
- Benq S660
- Benq S670
- O2X2

Features :
- fast unlock (3-8 seconds)
- full flash,firmware and eeprom reading/writing
- eeprom and phone repairing


Toshiba

TS21i

Features :
Flasher - Unlocker Service software for Toshiba phones: TS21i etc.
Everything you need: unlock, read/write flash, repair....


Maxon

MX-6810, 7922

Sendo unlock

NEC Unlock N221I, N223I, 331I, E606, N341, N525, N401I


Cables List

Nokia 40PCS
3210
3310 (for 3310, 3315, 3330, 3390, 3395, 3350)
8210 (8210, 8250, 8850, 8855, 2100, 8290, 3610)
8310 (8310, 6510, 6500, 8390 )
6150 (6150, 5110, 5110I, 6110, 6110I, 6250, 7110, 5210)
6310 (6310, 6310I)
3510 (3510, 3510I)
8910 (8910, 8910I)
7210 (7210, 7250, 7250I, 6220, 3200, 3200B, 6610, 6610I, 6200)
7650
9210
3650 (3650, 3660)
6800 (6800, 6810)
6100 (6100, 6108, 3100, 3108, 3120, 3100B)
3300
5100
6600
6650
1100 (1100, 1100A, 1100B, 2300, 2600)
7600
7200
6820
6230
7610 (7610, 6670)
5140
N-GADE-QD
N-GADE
2650
3220 (3220, 7260)
7620 (7620, 6670)
3200
3360 (3360, 3320)
6630
6260
9500
2600
6170 (6170, 7270)
7280
7710
3230
2280
6220


Alcatel 7pcs
BE
BF3/4
531
320
BH4
835
BF5

Support these models: Alcatel One Touch 300, Alcatel One Touch 301, Alcatel One Touch 302, Alcatel One Touch 311, Alcatel One Touch 320, Alcatel One Touch 501, Alcatel One Touch 502, Alcatel One Touch 511, Alcatel One Touch 525, Alcatel One Touch 535, Alcatel One Touch 701, Alcatel One Touch 715, Alcatel One Touch 735, Alcatel One Touch Club, Alcatel One Touch, Club db, Alcatel One Touch Club+, Alcatel One Touch Easy, Alcatel One Touch Easy db, Alcatel One Touch Easy HF, Alcatel One Touch Gum, Alcatel One Touch Gum db, Alcatel One Touch Max, Alcatel One Touch Pocket, Alcatel One Touch View, Alcatel One Touch View W@P


Samsung 4pcs
A300 (A300, A308, A400, A408)
E810
S100 (S100, S105, S108)
R200 (All other sasmung)


HWK 4pcs
SE K750
LG3G 8xxx
SHARP902 (902, 802)
Sam D500


LG 6pcs
B1200
7050
510
C2200
4010
8080


Siemens 3pcs
C35 (c25, c35, a35...)
C55 (C45, CL55, A50, A55, S55...)
C62


Motorola 3pcs:
T191 (T190, T191, C200, C115, C300...)
P2K (V60, V70, V300, V500, V600....)
C330 (C330, C350, C450, C660...)


Sony_Ericsson 1pcs:
T68 with TP (for all sony_ericsson)


Panasonic 7pcs :
GD92 (GD67, 68, 87, 88)
GD55
G500
G60
A100 (for 100, 101, 102)
X60
X70


Philips 3pcs :
Fisio
630
350


Sharp 2pcs:
GX10
GX30


Benq 1pc :
660


Mitsubishi 2pcs:
MARS
M330


NEC 2pcs:
N21
3G


TOSHIB 1pc :
TS21I


Transfer cable 1pc

Communicate cable 3pcs
USB
LTP
SERIALS

* We will adjust the cables according to the market.

209 Euros / 250 USD

The package includes
- 1 ALIBABA BOX
- 85 pcs cables
- 4pcs DVDs with soft, flash file and manual
- Support site login name and password
- Free download for all upgrade soft and flash file
- One year guarantee

Optional Package:
- SmartClip 2.18 device + SmartMoto 1.10 (copybox)
- 6 pcs. Cables
- Battery connector


Compatible with Microsoft?

Warranty
1 year

Free software support
Yes

 

 

 

 


 

 

[back to home]