กล่องFlash

Flie Flash + Cable

MX-Key เน้นทำโนเกีย เพิ่มติดปีกกล่องUFS

กล่อง Tornado ราคาพิเศษ

กล่องAdvance Turbo Flasher พร้อมคู่มือการใช้งาน

กล่องแฟลตเครื่องจีน Super Doctor3 พร้อมไฟล์ วิดีโอสาธิต


Alibaba Box
Astro Clip
Black Box
Blazer
CPF Dongle
Dreambox
E-box
Furious Gold Box
Furious Box V3
Griffin Box III
GTI
HWK
I-Mobile Box
Infinity Box Plus
J.A.F. box
JAFWM
JBOX
Martech BOX
Multi Box
MT Box
MSSv4
MX-KEY
NBOX
NS-Dongle
Power Flasher
Red Box
Setool3
SmartClip
Smart Unlocker Spiderman Box
Tornado
ThunderStorm
Twister-Flasher
Unibox
USB Smart
UST-PRO 2
Xperience Box
Z3X Samsung
z3x ทำไทยเครื่องจีน

 

 

 

Dreambox

Description : New solution for Siemens phones!

Unlock&Flash without Testpoints!

DreamBox :- is a professional device designed for Siemens phones service and repairing. DreamBox works with a wide range of phone models. It provides the capabilities for diagnostics, restoring and repair of mobile phones

 

Main
Features:
:

The Dreambox Flasher supports nearly all Siemens models on the market and is compatible to newer devices after a software update. That means that you can even stay up to date with a new phone. You can flash, unlock and repair Simens phones.


1-unlock all locks and phone code
2-allow SP-Lock to any network
3-read/write EEPROM, firmware, flash
4-fast read/write language packs/T9 packs
5-repair completely dead phones
6-repair IMEI
7-soft works with all known SW versions
8-works on all Windows systems (win95, win98, win ME, win2000, winXP etc.)
8-able to flash and communicate with phones on high speeds (921600 bps ) on each PC
10-many boxes can be connected to one PC
11-fast flashing, stable work on every PC
12-remote UPDATE function (box firmware and software can be upgraded remotely)
13-from one its side DreamBox is connected to PC through USB interface. From 14-another, device has 2 inputs for connection with a phone.
possible to use other flash formats
15-This is the current list of supported models.

This is the current list of supported models. Other models will be added as device updates are released


A series

Siemens A50
Siemens A51
Siemens A52
Siemens A52M
Siemens A52V
Siemens A55
Siemens A57
Siemens A60
Siemens A62
Siemens A62C
Siemens A65
Siemens A65C
Siemens A70
Siemens A75
Siemens AX72
Siemens AX75

C series

Siemens C45
Siemens C55
Siemens C60
Siemens C65
Siemens C66
Siemens C6C
Siemens C6V
Siemens C70
Siemens C72
Siemens C72V
Siemens C75
Siemens CF110
Siemens CF62
Siemens CF75
Siemens CX65
Siemens CX6C
Siemens CX6V
Siemens CX70
Siemens CX75
Siemens CX7C
Siemens CX7i
Siemens CX7V

M series

Siemens M46
Siemens M55
Siemens M65
Siemens M6C
Siemens M75
Siemens MC60
Siemens ME45
Siemens ME75
Siemens MT50

S series

Siemens S45
Siemens S45i
Siemens S46
Siemens S55
Siemens S65
Siemens S66
Siemens S6C
Siemens S6V
Siemens SK65
Siemens SK6R
Siemens SL45
Siemens SL45i
Siemens SL55
Siemens SL65
Siemens SL6C
Siemens SX1

Other series

Siemens 3618
Siemens 6618

Siemens models that do NOT require disassembling

C45 C65 C66 C6C C6V C72 C75 CF75 CX65 CX70 CX75 CX7i M65 M75 ME75 M6C ME45 MT50 S45 S45i S65 SK65 SK6R SL45 SL45i SL65 3618 6618 C72V CX6C CX6V CX7C CX7V SL6C S6V S6C S66 S46

Siemens models that require disassembling

A50 A51 A52 A52V A55 A57 A60 A65 A70 A75 AX75 C55 C60 CF62 M46 M55 MC60 S55 SL55 A65C A52M CF110 A62C C70 SX1 A62 AX72


Phones from last update are highlighted

 


185 Euros / 350 USD

 


Compatible with Microsoft?

Warranty
1 year

Free software support
Yes


[back to home]