กล่องFlash

Flie Flash + Cable

MX-Key เน้นทำโนเกีย เพิ่มติดปีกกล่องUFS

กล่อง Tornado ราคาพิเศษ

กล่องAdvance Turbo Flasher พร้อมคู่มือการใช้งาน

กล่องแฟลตเครื่องจีน Super Doctor3 พร้อมไฟล์ วิดีโอสาธิต


Alibaba Box
Astro Clip
Black Box
Blazer
CPF Dongle
Dreambox
E-box
Furious Gold Box
Furious Box V3
Griffin Box III
GTI
HWK
I-Mobile Box
Infinity Box Plus
J.A.F. box
JAFWM
JBOX
Martech BOX
Multi Box
MT Box
MSSv4
MX-KEY
NBOX
NS-Dongle
Power Flasher
Red Box
Setool3
SmartClip
Smart Unlocker Spiderman Box
Tornado
ThunderStorm
Twister-Flasher
Unibox
USB Smart
UST-PRO 2
Xperience Box
Z3X Samsung
z3x ทำไทยเครื่องจีน

 

 

 

MSSII MSSIV

 

ติดต่อสอบถาม โทร

02-891-1181,02-891-1589

Description
The revolutionary MSSII - Motorola Service Software has taken every market it's entered by storm. But what makes it so special? The secret lies in the newest flashing and unlocking algorithms integrated into our software and our 3 years experience of support and software development for Motorola phones. When you have MSSv4 you don't have to bother about 'where to get the solution for this new model?'. MSSII is frequently updated so you will never say to your customer 'Sorry, I cannot unlock this phone for you...'.

Features
MSSII features

- Unlimited unlocking - the most safe unlocking methods, have your phone unlocked in seconds with no damage to phone (no dead phones, no erased phonebooks, no problems after unlocking)
- Repairing - got a dead phone? MSSII will try to repair any dead phone you might have.
- Flashing - the most reliable flashing software with direct USB-to-phone communication makes sure that the phone will be flashed safetly and quickly. MSSII can flash both GSM and 3G phones!
- Band management (unlocking) - it may happen that your phone is dual/tri/quand band, but some bands are locked and unsuable - MSSv4 will easily unlock all locked bands.
- User code reset / Security code reset
- Read phone information, including GPS chipset version, AP/BP versions
- Unlock browser and WAP settings
- Java uploading
- Europe->Asia, Asia->Europe flashing (for phones like C450, C550 etc)
- Additional features are available on request.

Supported models

Flashing:

Supported models:
A-series:
A630, A830, A835, A845, A920, A925, A1000, A1200
C-series:
C250, C260, C266, C268, C330, C331, C332, C333, C334, C335, C336, C350, C350L, C350V, C353, C355V, C359V, C370, C380, C381P, C384, C385, C390, C450, C450L, C550, C650, C651, C975, C980.
E-series:
E1, E2, E3, E6, E370, E375, E378i, E380, E770, E770v, E790, E396, E398, E550, E825,E920, E1000, E1070, E1075
K-series:
K1, K3, K3 (music edition)
L-series:
L2, L6, L6r, L6g, L6i, L7, L7-red, L7i, L7e, L71, L72, L7v, L9
T-series:
T280, T280i, T720, T720i, T721, T722i, T725e
U-series:
U6, U3
V-series:
V60, V60i, V66, V66i, V70, V80, V150, V151, V180, V186, V188, V190 , V190R,V191, V195, V196, V220, V220i, V226, V270, V280, V235, V300, V303, V330, V360, V360v, V361, V365, V400, V500, V501, V505, V525, V525M, V535, V540, V547, V545, V550, V551, V551M, V557, V557P, V560, V600, V600i, V620, V635, V975, V980, V1050, V1075, V1100, V1150
V3, V3L, V3e, V3i, V3ie, V3r (rohs), V3re (V3_06), V3t, V3x, V3x BLUE, V3m, V3xx (incl. V3xx from Cingular/AT&T), V6, V8, V9/V9m
Z-series:
Z3, Z3n, Z6, Z8
W-series:
W490, W510

ดูวิธีการสั่งซื้อ โอนเงิน/พกง/ บัตรเครดิต

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม โทร 02-891-1181,02-891-1589

- MSSBox USB Key
- USB cable with repair feature
- USB->miniUSB cable
- Access to our support zone with flash files, language packs, flexes, etc
- Access to our support forum with FAQs, manuals and live help

ติดต่อสอบถาม โทร 02-891-1181,02-891-1589


ดูวิธีการสั่งซื้อ โอนเงิน/พกง/ บัตรเครดิต

Compatible with Microsoft?

Warranty
1 year

Free software support
Yes

 


[back to home]