กล่องFlash

Flie Flash + Cable

MX-Key เน้นทำโนเกีย เพิ่มติดปีกกล่องUFS

กล่อง Tornado ราคาพิเศษ

กล่องAdvance Turbo Flasher พร้อมคู่มือการใช้งาน

กล่องแฟลตเครื่องจีน Super Doctor3 พร้อมไฟล์ วิดีโอสาธิต


Alibaba Box
Astro Clip
Black Box
Blazer
CPF Dongle
Dreambox
E-box
Furious Gold Box
Furious Box V3
Griffin Box III
GTI
HWK
I-Mobile Box
Infinity Box Plus
J.A.F. box
JAFWM
JBOX
Martech BOX
Multi Box
MT Box
MSSv4
MX-KEY
NBOX
NS-Dongle
Power Flasher
Red Box
Setool3
SmartClip
Smart Unlocker Spiderman Box
Tornado
ThunderStorm
Twister-Flasher
Unibox
USB Smart
UST-PRO 2
Xperience Box
Z3X Samsung
z3x ทำไทยเครื่องจีน

 

 

 

SmartClip


Description
Smart-Clip is one of the best unlock clip for Motorola and SENDO cell phones.
Smart-Clip is a professional device that removes SP/SIM/phone lock and resets Security/User Code.
Smart-Clip works with a wide range of mobile phone models.
Simple standalone one-button operation.
Unlocking with Smart-Clip takes just a couple of seconds.
No PC, disassembling or special technical knowledge needed.

What s new

We are pleased to announce the release of new version of SmartMoto v1.21

This update includes:
* Model V3i, firmware version R47A, is added to supported list (unlock via testpoint);
* Improved flash chip detection for models V3x and E770;
* Added repair PDS option for V3r and V235;

Features
Smart-Clip unlocks the following cell phone models

SENDO cell phones
Sendo snd2xx
Sendo snd3xx (incl. snd360 s360)
Sendo snd5xx (incl. snd570 m570)
Sendo snd6xx (incl. snd600 p600/s600)
Sendo snd8xx

ACER platform cell phonesC115 (incl. v.1.0.50)
C116
C117
C118
C155
C156
C157
E365
V170
V171

Smart-Clip unlocks and flashes the following cell phone models

P2K platform cell phones
A630
A830
A835
A845
A920
A925
A1000
C236
C250
C260
C266
C268
C330
C331
C332
C333
C334
C335
C336
C350
C350L (incl. R312ULS_G_09.10.2CR)
C350V
C353
C355V
C359V
C370
C380
C385
C390
C450
C450L
C550
C650
C651
C975
C980
E1
E1000
E370
E375
E378i
E380
E770
E396
E398
E550
E920
L6
L7
T280
T280i
T720 (incl. T720_G_05_08_81R)
T720i
T721
T722i
T725e
U6
V3 (incl. R374_G_0E.40.74R,
R374_G_0E.40.96R)
V3i
V3x
V60
V60i
V66
V66i
V70
V80 (incl. R37_G_0E.03.26R)
V150 (incl. R313LT_G_09.20.05R)
V151
V180 (incl. R364_G_0B.D1.1CR)
V186
V188
V190
V220 (incl. R365_G_0B.D2.0.FR, R364_G_0B.D1.1FR)
V226
V300
V303
V330 (R472_xx)
V360
V360v
V400
V500
V505
V525
V525M
V535
V547 (incl. R472_xx)
V545
V550
V551 (incl. R472_xx)
V557
V600
V620
V635 (ver R474_G_08.48.6CR)
v975 (ver R245_xxx)
V980
v1050

Outstanding
Features:

Standalone operation
Real-time upgrades online
Free upgrades (A, C, E, T, V series)
SmartMoto Tool software

Upgrades:
Smart-Clip uses LPT port to connect to PC.
Smart-Clip firmware can be upgraded through the Internet in real-time using our ActiveX plugin.
Upgrades include latest firmware AND additional phone vendors/models support.
(NOTE: upgrades are FREE OF CHARGE)

Features currently in development
Direct special function to repair phones using full flashing
Direct JTAG function to repair phones with lost boot zone
Direct JTAG function for testing CPU/RAM/FLASH

Features listed above will be available via upgrades free of charge.
ติดต่อสอบถาม

The package includes
- Smart-Clip device
- 4 Motorola Cables
- 3 Sendo Cables
- Battery connectorCompatible with Microsoft?

Warranty
1 year

Free software support
Yes

 

 


[back to home]