กล่องFlash

Flie Flash + Cable

MX-Key เน้นทำโนเกีย เพิ่มติดปีกกล่องUFS

กล่อง Tornado ราคาพิเศษ

กล่องAdvance Turbo Flasher พร้อมคู่มือการใช้งาน

กล่องแฟลตเครื่องจีน Super Doctor3 พร้อมไฟล์ วิดีโอสาธิต


Alibaba Box
Astro Clip
Black Box
Blazer
CPF Dongle
Dreambox
E-box
Furious Gold Box
Furious Box V3
Griffin Box III
GTI
HWK
I-Mobile Box
Infinity Box Plus
J.A.F. box
JAFWM
JBOX
Martech BOX
Multi Box
MT Box
MSSv4
MX-KEY
NBOX
NS-Dongle
Power Flasher
Red Box
Setool3
SmartClip
Smart Unlocker Spiderman Box
Tornado
ThunderStorm
Twister-Flasher
Unibox
USB Smart
UST-PRO 2
Xperience Box
Z3X Samsung
z3x ทำไทยเครื่องจีน

 

 

 

Black Box

Ultimate Nokia service tool for professionals allow using ORIGINAL software made by Nokia for flash, repair, calibrate, tuning, unlock: Phoenix, Wintesla, Winlock.

Note: 6630 unlock is not supported
Flashing 6630 by DKU2

NEC 3G One Button Unlocker for PBB Supported models and
Features:

e228, e313, e313V, e313B, e313E,
c313, c313V, c313B, c313E,
e616, e616V, e616B, e616E,
n313, n616, n616V
- Reset codes counter
- Unlock all blocked phones
- Fast unlocking for all versions up to v22
- Unlock versions v22 and above after flash downgrade

3 devices in one:
FLS-4, PKD-1 (normal) or PKD-1RD (Research and Development dongle).
Also have some limited FPS-8 functions enabled (flashing too).
Can use FPS-8 menu for flashing when in PKD-1 mode.
ดูรายละเอียดเพิ่ม...ed info than in FLS-4 mode when flashing in FPS-8 mode.
Updates and support is provided by Nokia software development team.

Work as PKD-1RD (more menus enabled in Wintesla/Phoenix)
R&D option in Flash menu for ADSP erase and blank check

TDMA, CDMA, WCDMA flash, repair, tuning, calibrate.
Bluetooth and ADSP repair and flash.

Usualy Phoenix software is updated by Nokia to support new phone types/models BEFORE this phones reach the market.
So, no more need to wait like on 3rd party softwares (Griffin, Prodigy, UFS) to receive updated software for new models.
And usually this take long enough time, because the programmer(s) of 3rd party softwares like Griffin, Prodigy, UFS need to receive the new phone model and make some research to update the software.

Can be used for more many things than any other 3rd party software,like calibrate, tuning, testing, increase emission power, ...
For some operations is needed aditional equipment: RF generator, jig test, frequency counter.

Also, any 3rd party software (like Griffin, Prodigy, UFS) just INCREASE the programming bugs, because all of this softwares is based on research made on original Nokia Phoenix tools.

Enable user to work with different Nokia phone platforms: GSM, EGSM, TDMA, CDMA, WCDMA.

All third party flashers cannot do many service adjustments nor diagnostics, not to mention that they cannot be compatible with new upcoming models of NOKIA phones.

Strong protection against cloning by using Schlumberger Cyberflex smartcard.
All boxes are fully tested and quality controled using JTAG technology.

185 Euros / 250 USD

 


Compatible with Microsoft?

Warranty
1 year

Free software support
Yes

 


 

 

[back to home]