แบบทดสอบพื้นฐาน Computer

แบบทดสอบพื้นฐานไฟฟ้า-อิเลคทรอนิกส์

แบบทดสอบพื้นฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่

 

แบบทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

คำถามเชิงพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อม ด้านการเป็นช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ สมบูรณ์แบบ

มี15ข้อ โปรดตอบให้เสร็จภายใน5นาที หรือ 300วินาที :

คำถามไม่ซีเรียส - สบายๆครับ ... ขอให้ทำอย่างมีความสุขนะครับ


1. กล้องถ่ายรูป ดิจิตอล ต่อเข้าคอมพิวเตอร์ที่ช่องใด

a. USB
b. Power
c. Comport
d. Printer Port

 

2. Ctrl+ Alt +Delete หมายถึงอะไร

a. แก้อาการค้างของโปรแกรม
b. บันทึกข้อมูล
c. ย้ายข้อมูล
d. ต่ออินเตอร์เนต

 

3. E-mail คืออะไร

a. จดหมาย
b. จดหมาย-อิเลคทรอนิกส์
c. โปรแกรมเปิดรูป
d. ชื่อของอุปกรณ์ในคอมพิวเตอร์

 

4. หน่วยที่บอกความเร็ว ของ CPU คือ

a. นาที
b. Hz
c. MB
d. GB

 

5. อุปกรณ์ ขื่อว่าHard disk มีหน้าที่อะไร

a. จานเสียง
b. เล่น MP3
c. ประมวลบผลข้อมูล
d. เก็บบันทึกข้อมูล

6. Mouse มีหน้าที่อย่างไร

a. หนู
b. แสดงผลที่หน้าจอ
c. คล้ายตัวชี้เป้าในจอภาพ เลือกสิ่งที่ต้องการ
d. พิมพ์งานเอกสาร

 

7. ปุ่ม Reset ใน Computer ใช้เพื่อ

a. เก็บค่าต่างๆในเครื่อง
b. ปิดเครื่อง
c. ปิดแล้วเปิดเครื่องใหม่
d. ตั้ง Password

 

8. อะไรมีความจุมากที่สุด

a. CD
b. Thumb Drive 256M
c. DVD
d. Disk 1.4M

 

9. รูปด้านขวามือ เรียกว่าอะไร

a. MIC PORT
b. USB
c. IEEE Port
d. Com Port

10. รูปด้านขวามือ เรียกว่าอะไร

a. Printer Port
b. Irda
c. IEEE Port
d. Com Port

11. การ Format หมายถึง

a. ล้าง-ลบข้อมูลทั้งหมด
b. ล้าง-ลบข้อมูลบางส่วน
c. กู้ข้อมูลคืน
d. จัดข้อมูลให้เป็นระเบียบ

 

12. แผ่น CD 1แผ่น มีความจุเท่าไร

a. 700 MB
b. 600 MB
c. 400 MB
d. 300MB

 

13. ข้อใดไม่มีในคอมพิวเตอร์ ทั่วๆไป

a. พัดลมระบายอากาศ
b. ชาร์ตแบต
c. Keyboard
d. ลำโพง

 

14. ข้อใดไม่เกี่ยวกับ CPU

a. P4
b. 1Mega Pixel
c. AMD
d. Intel

 

15. หากComputer ติดVirus แก้ไขอย่างไร

a. แก้ไขไม่ได้ทิ้ง
b. ฉีดยา แก้Virus
c. ปิดเครื่อง ให้พักผ่อน
d. ใช้โปรแกรมฆ่าVirus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ฝึกอบรมช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ Doctor Mobile Clinic : โทร:02-891-1181,02-891-1589,086-345-2108
http://www.mydrmobile.com

 

 

[back to home]

รวมคำค้นหาทั่วโลก